Engineering & Montage

Aansluiting door medewerker
Engineering is het geheel van technologisch onderzoek en planning aangaande grotere projecten. Onze engineering is in het bijzonder gericht op het ontwerpen van systemen waarbij de ondergrond zorgvuldig wordt gebruikt en installaties ontworpen worden met energiezuinige technieken.

Bekijk direct meer informatie over engineering & montage van:

  • Gesloten bronsystemen
  • WKO-systemen en waterbronnen

Elke ingreep in de bodem is in principe een verstoring. De overheid stelt daarom vanuit het oogpunt van bodembescherming de eis dat de ingreep in de bodem minimaal en nuttig moet zijn. Ons doel is om de kwaliteit van systemen te borgen met betrekking tot levensduur, storingsgevoeligheid, onderhoudskosten en energie-efficiëntie. 

Onze werkmethoden richten zich dus op:

  • Robuuste en betrouwbare bodemenergiesystemen
  • Energiebesparing
  • Duurzaam gebruik van de ondergrond