Boorlocatie Ijsselmuiden

Warmte- en koudeopslag 
WKO-systemen

Aardwarmte als onuitputtelijke bron van energie. Met een warmte- en koudeopslagsysteem (WKO) van Duratherm bent u verzekerd van zeer duurzame en betrouwbare energiebronnen voor het verwarmen en koelen van grote woningbouwcomplexen of utiliteitsgebouwen

De werking van 
Warmte- en Koudeopslag

Een warmte- en koudeopslagsysteem (WKO-systeem) wordt ook wel een open-bronsysteem genoemd. Het wordt gebruikt voor gestapelde woningbouw en grote utiliteitsgebouwen. Een WKO-systeem werkt altijd met een warmte- en koudebron. Het pompt het grondwater op in de bronnen om het gebouw te verwarmen of koelen. Het ontwerp van de bronnen hangt sterk af van de uitgangspunten van de gebouwinstallaties en van de bodemgesteldheid ter plekke. 

Een groot voordeel van een WKO-systeem is het veel grotere koelpotentieel. Het systeem kan namelijk direct koelen uit de koude grondwaterbron. De Coëfficiënt Of Performance (COP) van deze manier van koelen varieert van 10 tot wel 30. Dat is een significante verbetering ten opzichte van een koelmachine, die een COP van ongeveer 3 heeft. 

Warmte- en Koudeopslag
door Duratherm
 

  • > 100 kW thermisch vermogen
  • Energiebesparing bij koelen is wel 50 tot 80%
  • Tijdelijke opslag van warmte & koude in de grond
  • Slimme koppelingen mogelijk met aardwarmtebronnen, stadsverwarming of aquathermie
  • Jarenlange ervaring & uitgebreide expertise
Animatie open bronsysteem

Hoge temperatuuropslag
& meer vermogen

Met warmte- en koudeopslag is het mogelijk warmte met temperaturen tot wel 45 graden op te slaan in de bodem. Dit geldt in mindere mate voor een gesloten bronsysteem. Hier ligt een kans om duurzame warmte uit zonnecollectoren, restwarmte of geothermie optimaal te benutten. Het is alleen onder bepaalde omstandigheden toegestaan ook koeling te leveren met WKO-systemen. 

Door de hogere opslagtemperaturen kunnen WKO-systemen verouderde, minder goed geïsoleerde gebouwen warmen die niet in aanmerking komen voor lage-temperatuurverwarming.

Met een (beperkte) isolatiemaatregel kan de aanvoertemperatuur van de warmtevoorziening van zo'n bestaand gebouw naar 60 graden of lager gaan. Dat scheelt in veel gevallen een ingrijpende verbouwing. Dit is een kans voor de verduurzamingsopgave in de bestaande bouw!

Een open bronsysteem heeft een groot piekvermogen van meer dan 500 kW. De levensduur is afhankelijk van de kwaliteit en het onderhoud van de grondwaterbronnen. 

RAVAS SKID

Advies & Contact

Wij zijn een volledig gecertificeerd bedrijf om alle benodigde werkzaamheden uit te mogen voeren. Wilt u advies over uw project?

Systeemontwerp service

Service & Onderhoud

Een goed werkend bodemopslagsysteem is essentieel voor uw energiebesparing. Duratherm Service levert diverse service- en onderhoudscontracten. 

Vier uitvoeringen
Warmte- en Koudeopslag

Monobron
Bij een monobron bevinden zich de warme en koude bron boven elkaar in één boorgat. Voor een monobron zijn bovengronds minder ruimte, minder leidingwerk, minder kabels en andere techniek nodig. Verder wordt een tweede boring uitgespaard. Aan de andere kant is de bron zelf complexer, moet de watervoerende laag voldoende dik zijn en is de maximale capaciteit beperkt. Een monobron wordt daarom voornamelijk toegepast bij kleinere gebouwen en in gebieden met een dikke aquifer. 

Recirculatiesysteem
In plaats van heen en weer pompen tussen verschillende haal- en retourbronnen kan ook elk seizoen een kant worden opgepompt. Dit heet recirculatie. Deze vorm van warmte- en koudeopslag wordt vooral toegepast bij kleinere systemen waarbij het vormen van een warme en koude bel niet mogelijk is door de hoge grondwaterstroming. 

Doublet-systeem
Het Doublet-systeem is een standaard toepassing van het WKO-systeem. Het warme en koude grondwater worden beide uit een eigen bron gehaald. We realiseren deze bronnen op voldoende afstand van elkaar. 

Triplet-systeem
Een triplet bestaat uit drie bronnen in één boorgat. De temperatuur van de koude bron is hierbij belangrijk, omdat uit deze bel direct wordt gekoeld. De kwaliteit van de koude bron is dan essentieel om het maximale rendement met een COP van 30 te behalen. In dit systeem wordt de derde grondwaterbron als buffer gebruikt. Afhankelijk van de exacte condities kan tijdens koelen of verwarmen ook nog gelijktijdig uit de bufferbron worden gepompt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om tijdens het verwarmen bij een koude buitentemperatuur extra koelcapaciteit in de koude bron op te slaan.