Boorlocatie Emst gespiegeld

Toepassing bodemenergie
in Nederland

De Nederlandse ondergrond is heel geschikt voor de toepassing van bodemenergie. Dat betekent dat in principe in heel Nederland bronsystemen kunnen worden aangelegd. Maar: het is volgens de wet- en regelgeving niet overal toegestaan. We leggen het u hieronder uit. 

Waar mag een bodemenergiesysteem
gerealiseerd worden?

In principe is de Nederlandse ondergrond zeer geschikt voor de toepassing van bodemenergie en kunnen systemen dus in heel Nederland gerealiseerd worden. Echter, het is volgens de wet- en regelgeving niet overal toegestaan. In de omgeving van Zwolle mag bijvoorbeeld tot maar 50 meter geboord worden en in grondwaterbeschermingsgebieden zijn bronsystemen zelfs verboden. 

Via de website WKO Tools kunt u nagaan of uw locatie in een bijzonder gebied valt. De website is niet volledig up-to-date, maar geeft u wel een goede eerste indruk. 

Moet ik een melding of vergunning aanvragen?
Voor de aanleg van een bronsysteem

Vanaf 1 juli 2013 is er een meldplicht voor de aanleg van alle bronsystemen in Nederland. Zo kan de overheid de aanleg van bronsystemen reguleren en toetsen aan de opgestelde regels. In sommige situaties moet u naast een melding doen ook een vergunning aanvragen.

Duratherm verzorgt zowel de meldingen als vergunningen voor u. 

De aanleg van een nieuwe gesloten bronsystemen moet u melden bij de overheid. De aanvraag wordt dan beoordeeld door het bevoegde gezag, zoals een gemeente of Omgevingsdienst. Zij toetsen of de melding voldoet aan de indieningsvereisten. Deze eisen bestaan uit de technische specificaties, de locatie en het boorplan. Daarnaast moeten wij aantonen dat er geen nadelige interferentie optreedt tussen het nieuw aan te leggen systeem en de bestaande omliggende systemen. Doorgaans duurt een beoordeling 6 tot 8 weken. 

Naast een melding is in een aantal situaties een vergunning verplicht. De aanleg van open bronsystemen is altijd vergunningsplichtig. 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 
Deze vergunning is nodig als het gesloten bodemenergiesysteem in een interferentiegebied ligt. Of als het bodemzijdig vermogen groter is dan 70 kW. 

Watervergunning
Ligt het bronsysteem in de beschermingszones van een dijklichaam? Dan moet u een watervergunning aanvragen bij het waterschap. U kunt uw locatie checken op de website van uw waterschap.

Meer informatie 

Wat is het voordeel van een bodemwarmtepomp ten opzichte van een luchtwarmtepomp? 

Nunspeet twee bronsystemen
Kosten en Baten

Wat zijn de voordelen van een bodemwarmtepomp ten opzichte van een luchtwarmtepomp? 

Boorlocatie Diemen
Gesloten bronsysteem

Hoe werkt een gesloten bronsysteem? En wat kan Duratherm voor u betekenen?

Boorlocatie Ijsselmuiden
Subsidie

De overheid stimuleert verduurzaming met een ISDE-subsidie of een duurzaamheidslening.