Servicebusje in Zwolle

Onderhoudscontracten
door Duratherm Service

Duratherm Service verzorgt verschillende soorten service- en onderhoudswerkzaamheden aan uw systeem. Het is belangrijk dat uw systeem preventief onderhoud krijgt. Daarmee kunnen we het maximale rendement blijven garanderen. 

Onderhoud WKO-systemen

Duratherm Service verzorgt service- en onderhoudswerkzaamheden aan warmte- en koudeopslagsystemen (WKO-systemen), Aquifer Thermal Energy Storage (ATES), Ondergrondse Water Berging (OWB) en gesloten bodemenergiesystemen. 

Het rendement is een must voor een dergelijke duurzame installatie. Om een maximaal rendement te kunnen garanderen, heeft het systeem service en preventief onderhoud nodig. Duratherm helpt u hierbij. Wij bieden verschillende contractvormen aan. Er zijn ook contractcombinaties mogelijk. 

1. Standaard onderhoudscontracten
voor uw open of gesloten bronsysteem

1.1 Onderhoudscontract: Open bronsysteem
Afhankelijk van uw wensen, behoeften en het systeem kunnen we onderstaande facetten verzorgen:

 • Instandhouding van broninstallatie
 • Periodiek onderhoud
 • Beheer en monitoring op afstand
 • Werkzaamheden voor de Waterwet
 • Wateranalyses
 • Storingopvolging
 • Camera-inspectie van de bronnen
 • Hoge drukreiniging van de bronnen
 • Pompen/ leveren/ revisie/ reparatie
 • Bronsystemen repareren, en bijbehorende appendages en regelingen
 • Bronnen afdichten 

1.2 Onderhoudscontract: Gesloten bronsysteem (utiliteit)
Onderstaande facetten behoren tot de werkzaamheden bij het onderhoud van een gesloten bron:

 • Bodemenergiesysteem controleren op de algemene werking
 • Leidingwerk en appendages visueel inspecteren en controleren (o.a. de afsluiters en opnemers in het terrein en de technische ruimte) 
 • Controleren en beoordelen van de geregistreerde meldingen, storingen en gegevens (aanlevering door de beheerder)
 • Druk in het systeem beoordelen
 • Collectoren en verdelers controleren op lekkage, en eventueel navullen
 • Samenstelling van het circulatiemedium controleren
 • Verdeelputten schoonmaken, inclusief de installatie
 • Meterstanden opnemen en vastleggen 

2. Instandhoudingscontract
uw all-in garantie gedurende de looptijd van het contract

2.1 Instandhoudingscontract
Inclusief het vervangen van materialen, componenten of onderdelen. 

Deze optionele all-in garantie neemt u vrijwel alle risico's en verantwoordelijkheden voor de energiecentrale(s) uit handen. Het instandhoudingscontract bevat namelijk een volledige garantie op de capaciteit van de bron. Dit volgens de voorwaarden van BodemenergieNL en gedurende de looptijd. De onderdelen van de broninstallatie die bij normaal gebruik defect raken, worden door Duratherm kosteloos gerepareerd of vervangen gedurende de looptijd van dit contract. 

3. Beheer- en monitoringscontracten 
 

3.1 Beheer & monitoring
De monitoringscontracten zijn van groot belang. De provincie kan vergunningsverplichtingen opleggen zoals:

 • Waterkwaliteit jaarlijks vaststellen
 • Onttrokken of geïnfiltreerde hoeveelheden water
 • Onttrokken of geïnfiltreerde watertemperaturen
 • Energiehoeveelheden
 • Stijghoogten in de bron 
 • Twee- of vijfjarige evelautatierapportages


We stellen evaluatierapporten met energiebalansen op. Daarin analyseren we de trends. Verder geven we gedegen advies om de werking van de installaties te optimaliseren: technisch en energetisch. Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, is het voor ons belangrijk dat we kunnen inbellen in de regelkast

Opvolging vergunning Waterwet
Wij kunnen voor u de aangiftes en rapportages verzorgen die worden genoemd in de Vergunning Grondwater. Het gaat om de jaarlijkse aangifte van de energiehoeveelheden, de verpompte grondwaterhoeveelheden en de hierbij behorende temperaturen. Die moeten worden gerapporteerd aan de provincie. We verzorgen ook de vereiste vijfjarige evaluatierapportages met conclusies en aanbevelingen. Alle werkzaamheden vallen onder de BRL 11.000-certificeringseisen voor de bronnen en de BRL 6000-21-certificering voor de opwekkingsinstallatie. 

Onderhoud aan
uw brandput of sprinklerinstallatie
 

Bij een calamiteit moet u erop kunnen vertrouwen dat de brandput en sprinkler altijd werken. Het is daarom belangrijk dat u uw brandput en/of sprinklerpomp regelmatig laat controleren en testen. Wij kunnen dat voor u doen. Na afronding ontvangt u een rapportage die u ook kunt gebruiken voor uw verzekering. 

Meer informatie
over onze onderhoudscontracten?

Laat hier uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.