Privacyverklaring

Duratherm Nederland B.V. en Duratherm Service B.V., hierna te noemen Duratherm, gevestigd aan de Uiterwaardenstraat 21 in Elburg, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Wij hopen duidelijk te zijn in onze verklaring over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u meer informatie wenst of aanvullende vragen heeft, kunt u contact met ons op nemen door te mailen naar info@duratherm.nl of te bellen naar 0525 688838.

Onze contactgegevens
Duratherm
Uiterwaardenstraat 21
8081 HJ Elburg

Telefoonnummer: 0525 688838
E-mailadres: info@duratherm.nl
KvK-nummer: 59269995

Persoonsgegevens die wij verwerken
Duratherm verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt of doordat u gebruik maakt van onze diensten via onze website www.duratherm.nl of ons calculatieprogramma via de website www.mijnduratherm.nl. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Functie
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteit op de website MijnDuratherm
- Locatiegegevens

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij controleren echter niet of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verkregen over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@duratherm.nl. Wij verwijderen zo spoedig mogelijk de betreffende informatie. 

Duratherm verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het aanmaken van een persoonlijk account
- Sales gerelateerde acties, zoals het opstellen van een offerte
- Het verzenden van een nieuwsbericht en/of andere aanbiedingen
- U te kunnen bellen of mailen
- Het analyseren van uw gedrag op de website

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Duratherm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden na de bewaartermijn verwijdert of anoniem gebruikt ten behoeve van interne rapportages. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens die worden opgeslagen na bijvoorbeeld contactaanvragen of offerteaanvragen via onze website worden verwijdert nadat deze zijn afgehandeld. 
- Voor klantgegevens die intern worden opgeslagen hanteren wij 7 jaar. Daarna worden alleen de noodzakelijke gegevens ten behoeve van de garantie bewaart zoals gegevens van het systeem en de locatie. 
- Inactieve klanten accounts worden verwijderd na 7 jaar. 
- Als u persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief bewaren wij deze gegevens 5 jaar. Daarna worden de gegevens verwijderd, tenzij u zich eerder heeft afgemeld. 
- Ten behoeve van onze administratie voor de Belastingdienst bewaren wij persoonsgegevens die daar voor nodig zijn 7 jaar. 

Wij delen geen persoonsgegevens met derden
 Duratherm verstrekt geen informatie aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te doen aan wettelijke verplichtingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Duratherm gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo worden de IP-adressen geanonimiseerd en er is een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende diensten van Google. De data die wij gebruiken is voor het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in uw browser verwijderen. 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer u dat wilt. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking te wijzigen of in te trekken. Daarnaast heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken door te sturen. Uw verzoek kunt u bij ons indienen door contact met ons op te nemen via info@duratherm.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door is gedaan, kunnen wij aanvullende informatie van u vragen zoals een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij reageren zo snel mogelijk om met u kort te sluiten hoe we het verzoek verder gaan behandelen. 

Daarnaast willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder. Dat kan via deze link. 

Wij beveiligen uw persoonsgegevens
Duratherm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@duratherm.nl of bel naar 0525 688838.