Boorlocatie Groesbeek afstand

Verduurzaming woonwijk
Stekkenberg-West te Groesbeek

Lees alles alles over de verduurzaming van een complete woonwijk in Groesbeek, bestaande uit twee appartementencomplexen en 45 woningen. Wij hebben hier maar liefst 94 boringen gerealiseerd, een van onze grootste projecten tot nu toe!

De wil om te
verduurzamen

Van ontwikkelfase, naar proefboring tot definitief ontwerp

De beginfase stond in het teken van het bepalen van de parameters. Door ervaring weten wij dat de bodemlagen in deze omgeving niet optimaal zijn voor ons boorproces en een risico kunnen vormen. De eerste stap was logisch, namelijk de proefboring. De resultaten waren veel belovend en de boordiepte kon op 210 meter worden vastgesteld. Vervolgens is met een TRT-test de opbrengst gemeten. Samen met de vermogensvraag en andere uitgangspunten heeft dit geresulteerd in een ontwerp van 94 boringen van 210 meter. 

Groesbeek boren locatie

Uitvoering

Nadat het boorplan door alle partijen was goedgekeurd en de planning definitief was gemaakt, konden we van start. Door een goede afstemming tussen alle betrokken partijen zijn de werkzaamheden zonder problemen verlopen. De hovenier heeft het voorbereidende werk gedaan. Hierdoor kon de boorwagen goed in de voortuinen en buitenruimtes gepositioneerd worden. De werkzaamheden zijn daardoor vlot achter elkaar uitgevoerd. Vervolgens zijn de verticale bodemwarmtewisselaars horizontaal verlegd naar de woningen en appartementen. Daarna heeft de installateur de systemen aangesloten op de warmtepompen. De hovenier stond vervolgens weer klaar om de tuinen in orde te maken. 

De methode voor de boorwerkzaamheden is niet standaard op dit soort locaties. In bestaande situaties is er beperkte ruimte voor het materieel en de opslag van het materiaal. Ook moeten de wegen zo goed mogelijk begaanbaar blijven. 

We werkten daarom met verschillende opvangbakken voor boren en het werkwater. Door afstemming met het waterschap en de gemeente was het mogelijk het werkwater op het riool te lozen. 

Het resultaat mag er zeker zijn! De openbare ruimtes en tuinen zijn direct weer in orde gemaakt waardoor niks meer van de werkzaamheden is te zien. Binnen een afzienbare tijd wonen de bewoners volledig duurzaam en zijn de stroomkosten aanzienlijk gedaald! Wat een prachtig project!