Header Zero Emission promo

Let's go
Zero Emission

We staan voor een van de grootste uitdagingen van onze generatie, namelijk het tegengaan van de klimaatverandering. Duratherm draagt haar steentje bij aan een emissieloze toekomst. Onze laatste ontwikkeling is de eerste volledig elektrische boorinstallatie. Bekijk hier de video en lees er meer over. 

Onze missie
'Zero Emission'

Onze missie is om op termijn volledig emissievrij te produceren. Met de bouw van ons kantoor zijn de eerste stappen al gezet. We hebben bijvoorbeeld onze eigen watervoorziening en de beschikking over een groot aantal zonnepanelen. Onze grootste ontwikkeling van de afgelopen tijd is de elektrische boorinstallatie. Gerrit Draaijer en Lee ten Hove vertellen je er alles over. 

Bekijk de video!

Onze ambitie

Wij staan samen met de rest van de wereld voor een van de grootste uitdagingen van onze generatie, namelijk het tegengaan van de klimaatverandering. Door de toename van broeikasgassen in de lucht warmt de aarde op met alle gevolgen van dien. Om de veranderingen tegen te gaan, hebben we samen Het Klimaatakkoord gesloten. 

Wij als Duratherm proberen natuurlijk ons steentje bij te dragen. Onze missie is immers 'Zero Emission'! Enerzijds spelen wij hier op in door milieuvriendelijke, onderhoudsvrije en kostenbesparende bodemenergiesystemen te realiseren als basis voor energieneutraal wonen. Door het toepassen van een warmtepomp met bronsysteem wordt het milieu aanzienlijk minder belast. De uitstoot van CO2 is namelijk gering in tegenstelling tot een verwarmingssysteem dat nog gebruik maakt van fossiele brandstoffen. Daarnaast gaat een bodemenergiesysteem van Duratherm gegarandeerd 25 jaar mee en in de meeste gevallen nog veel langer. 

Anderzijds blijven wij innoveren om op termijn emissievrij te kunnen produceren. Dit betekent dat ons pand een eigen watervoorziening heeft, energie opslaat in zoutbatterijen, het dak volledig bedekt is met zonnepanelen en wij gebruik maken van slimme software. De uitstoot van vervuilende stoffen wordt zoveel mogelijk beperkt.

Daarnaast is onze ambitie om de komende jaren een volledig CO2-neutraal machine- en wagenpark te realiseren. 

De eerste elektrische boorinstallatie
Onze grootste ontwikkeling op weg naar emissievrij produceren is de eerste volledig elektrische boorinstallatie. Inmiddels zijn wij twee jaar verder en kunnen wij met trots mededelen dat de elektrische boorwagen al op verschillende projecten is ingezet. De elektrische machine stoot natuurlijk geen schadelijke stoffen meer uit. Maar daarnaast zijn er nog meer voordelen. De regelgeving met betrekking tot dieselmotoren wordt steeds strenger. Binnen enkele jaren is het zelfs verboden om in grote steden te werken met deze vervuilende voertuigen. Daarnaast is de machine geluidsarm wat voor onze medewerkers en omwonende extra prettig is.

De resultaten zijn tot nu toe bemoedigend en we zijn bezig om de installatie en het proces verder te optimaliseren. Duratherm wil een voorbeeld zijn voor andere bedrijven en ondernemers die werkzaam zijn in onze sector. De energietransitie is een uitdaging die we graag aangaan!