Eekwal renovatie

Renovatieproject
in Zwolle

Aan de rand van het stadscentrum van Zwolle ligt dit mooie historische pand. Hier voerden we 5 grondboringen uit voor een gesloten bronsysteem. 

Onder de Peperbus is 't leven glad en knus
(Het Zwolse volkslied)

Op één van de mooiste plekjes grenzend aan het stadscentrum van Zwolle ligt dit prachtige pand. De woning was recent volledig gerenoveerd en klaargemaakt voor toekomstig duurzaam systeem. De isolatie was op orde gebracht en de vloerverwarming aangelegd. Bij de nieuwe aanbouw hebben de eigenaren er voor gekozen om volledig over te gaan op gasvrij wonen. Vanwege de compacte bouw in de binnenstad, de wens voor een geluidloze installate en ruime koelmogelijkheden, was een bodemenergiesysteem vanzelfsprekend. Wij hebben vijf bodemwarmtewisselaars gerealiseerd welke vervolgens zijn aangesloten op een bodemwarmtepomp van NIBE. 

Eekwal renovatie

Uitdagingen

Projecten in de binnenstad brengen over het algemeen meer uitdagingen met zich mee. In dit geval was dat de bereikbaarheid van de projectlocatie. Door een goede voorbereiding en korte communicatielijnen met de opdrachtgever hebben wij de uitvoering in goede banen weten te leiden. 

Daarnaast valt de locatie binnen een boringvrije zone van de gemeente Zwolle. In dit gebied geldt een maximale boordiepte van 90 meter. Daar waar andere locaties vervolgens in de problemen komen vanwege beperkte boorruimte, was dat hier geen probleem. Aan de waterzijde was voldoende ruimte voor de uitvoering van vijf grondboringen.

Naast de bereikbaarheid en boorlocatie hebben wij rekening moeten houden met een naastgelegen bronsysteem. Het pand bij de buren had al een bodemwarmtepomp welke is aangesloten op een bronsysteem. Het systeem is zo ontworpen dat beide systemen zonder problemen naast elkaar kunnen functioneren. Om dit aan te tonen, maken wij in deze gevallen altijd een interferentierapport. Bij een meldings- of vergunningsaanvraag is dit rapport ook verplicht.