Engineering & Montage >

Gesloten bronsysteem

Engineering

Het aanleggen van een gesloten bronsysteem is maatwerk en vooraf aan het boren wordt een nauwkeurig onderzoek uitgevoerd.  De bodem kent namelijk grote variaties en verschilt per gebied door heel Nederland. Elk project wordt afzonderlijk beoordeeld op bijvoorbeeld de locaties en bijbehorende regelgeving. Na de opdracht worden gelijk de benodigde meldingen en vergunningen aangevraagd, omdat dit enige tijd kan duren. Daarnaast wordt de bodemopbouw van de locatie onderzocht en een berekening gemaakt van de geothermische opname en afgifte.

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het Earth Energy Desighn (EED) programma. In de berekening wordt gebruik gemaakt van de gewenste energievermogens voor het koelen en verwarmen. Daarnaast wordt in het programma voor een periode van 25 jaar doorgerekend waarin ook piekmomenten worden betrokken. Bijvoorbeeld erg strenge winterperiodes of juist een lange periodes van warmte. Wij besteden veel aandacht aan het energiezuinige en robuuste ontwerp. Daarom wordt ook het leidingtracé hydraulisch doorberekend.


De activiteiten van Duratherm voor waterbronnen op een rijtje:

• Haalbaarheidsonderzoek en advies
• Proefboringen
• Ontwerp en engineering
• Vergunningsaanvragen
• Het boren van de putten
• Aanleg en aansluiting van systemen en installaties
• Service en onderhoud


Montage

Wanneer de meldingen en vergunningen goedgekeurd zijn en overeenstemming is met de professionele partij en klant, wordt de boring ingepland en gestart. Hierbij is voldoende werkruimte en beschikbaarheid van werkwater om de bronnen te boren van groot belang. Onze eigen, goed gekwalificeerde aansluitploeg waarborgt een perfecte afronding van de boring en het project.

De correcte montage van de bodemcollectoren is van groot belang. Standaard worden de bodemcollectoren met grondleidingen aan elkaar verbonden door middel van het Tichelmann-systeem. Dit is een betrouwbare manier van het koppelen van bodemcollectoren waarbij op natuurlijke wijze de hydraulische balans en gelijkmatige flow wordt gecreëerd. Het niet toepassen van verdelers levert zowel qua ruimtebenutting als qua investering een aanzienlijk voordeel op. Risicovolle situaties of persoonlijke voorkeur van de klant maken het soms wenselijk de bodemcollectoren individueel aan te sluiten op een verdeler. Duratherm heeft hiervoor diverse passende oplossingen beschikbaar voor een plaatsing zowel binnen- of buitenshuis.

In verband met de lage temperaturen die kunnen optreden in de verdamper van de warmtepomp wordt het hele systeem gevuld met een antivriesmengsel van water en glycol. Dit mengsel wordt in het systeem gepompt nadat het systeem uitgebreid is getest en schoongespoeld. Na goedkeuring van de bevindingen wordt een afpers- en dichtheidsprotocol opgesteld. Tenslotte wordt exact op gemeten waar de bronnen en leidingen zijn gepositioneerd. Hiervan ontvangt u achteraf een gedetailleerde AutoCAD tekening. Het collectorsysteem wordt voorzien van een markeringslint om graafschade te voorkomen.

Engineering & Montage
Kies onderwerp
Contactpersoon
Daniƫlle Keizer-Uitslag 0525-688838
Toon alles
Projecten