Grondboringen

Boor
Duratherm voert grondboringen uit voor bijvoorbeeld het slaan van een waterbron of het installeren van een brandput. Schoonwater is namelijk ook beschikbaar in de bodem en hoeft niet altijd afkomstig te zijn uit het leidingnetwerk. 

Duratherm werkt altijd met gecertificeerd personeel en professionele boormeesters. Tevens zijn wij volledig gecertificeerd voor het uitvoeren van de grondboringen. Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat wij een enorme databank aan kennis hebben vergaard. Deze benutten wij dagelijks voor het boren van nieuwe bronnen.  


Brandput

Een brandput is een waterbron in de vorm van een bluswatervoorziening. De capaciteit wordt vastgesteld door de lokale brandweer en is doorgaans 60m³, 90m³ of 120m³ per uur. Wij leveren daarnaast verschillende toepassingen zoals een aanrijdbeveiliging of aanwijsbord.

Onderhoud Brandput

Een brandput is een duurzame investering, maar moet op advies van de brandweer één keer per jaar worden gecontroleerd. Tijdens de controle wordt de brandput onder andere geïnspecteerd op het waterpeil en capaciteit.

Sprinklerbron of –installatie

Een bron voor een sprinklerinstallatie wordt nabij het gebouw geboord. Vervolgens wordt de bron aan de sprinklers verbonden. De sprinklerinstallatie werkt automatisch in geval van calamiteit. 

Beregening

Een bron voor de beregening wordt op maat gemaakt zodat deze altijd passend is voor het totale oppervlak wat beregend moet worden. U kunt hierbij denken aan een tuin, maar ook beroepsmatig zoals de beregening van sportvelden of kwekerijen.

Drinkwater

Duratherm realiseert bronnen ten behoeve van drinkwater. Door onze jarenlange ervaring en hierdoor uitgebreide kennis van de Nederlandse bodem kunnen wij direct advies geven over de locatie en de watervoerende laag in de bodem.