Veelgestelde vragen

Algemeen

Zijn er plaatsen in Nederland waar niet geboord mag worden?

De Wet Bodembescherming bepaalt, dat in waterwingebieden en de hieromheen liggende gebieden boringvrije zones zijn. Ook systemen die gebruik maken van de bodem zijn in de desbetreffende gebieden verboden.

Wat betekenen de termen monovalent en bivalent?

Monovalent betekent dat alleen de warmtepomp wordt gebruikt om te verwarmen/koelen. Bij een bivalent systeem wordt de warmtepomp gebruikt in combinatie met bijvoorbeeld een verwarmingsketel.

Hoe hoog is de temperatuur in de bodem?

De gemiddelde temperatuur in Nederland is tussen 8 en 12 graden Celsius tot een diepte van 100 meter.

Is een aardwarmtesysteem ook geschikt voor bestaande bouw?

Dit hangt van een groot aantal zaken af, namelijk:
• De isolatiewaarde van de gevel (Rc-waarde);
• De aanwezigheid en hoeveelheid van koude bruggen;
• Het type glas dat gebruikt is;
• Het type afgiftesysteem van de radiatoren en/of vloerverwarming;
• De uitvoering van het bestaande vloerverwarmingsysteem (hart op hart afstand van de leidingen).

Voor bestaande situaties kunt u het beste een Energie Prestatie Advies (EPA) of een maatwerkadvies laten maken zodat duidelijk wordt welke energiebesparende technieken het beste kunnen worden toegepast. Voor een maatwerkadvies zijn subsidies mogelijk.

Particulier

Met welke verwarming werkt het systeem? 

Het systeem werkt met een lage temperatuur afgiftesysteem zoals: vloerverwarming, wandverwarming of speciale radiatoren.
 

Is er een vergunning nodig voor aardwarmte bij een woonhuis?

Sinds 1 juli 2013 is er een meldingsplicht voor gesloten systemen. Of er ook een vergunning nodig is, is afhankelijk van een aantal factoren. 


Kan er ook warm tapwater worden gebruikt?

Ja, de warmtepomp kan het tapwater verwarmen tot 54 graden Celsius. Er zijn warmtepompen met een geëntegreerde boiler (160 liter), maar er zijn ook aparte boilers van bijvoorbeeld 300 of 450 liter.
 

Is het systeem geschikt voor het verwarmen van een zwembad?

Het systeem is uitermate geschikt voor het verwarmen van een zwembad, omdat hier sprake is van een gewenste temperatuur die ligt tussen de 30 en 45 graden Celsius.
 

Heeft het gebruikt van een warmtepompsysteem nog gezondsheidseffecten?

Met een warmtepomp kan worden verwarmd en gekoeld, waardoor een constantere behaaglijke temperatuur kan worden geboden. Hiernaast draagt de lage temperatuur vloerverwarming bij aan een betere luchtkwaliteit, omdat de vloerverwarming resulteert in minder lichtbewegingen (convectie) en daardoor minder stof in de lucht. Daarnaast treedt er ook geen verbranding van stofdeeltjes op.
 

Waarom is aardwarmte milieuvriendelijk, er wordt toch stroom verbruikt?

De pomp die nodig is om de warmte uit de bron vrij te maken, gebruikt vele malen minder energie dan de vrijkomende energie waardoor netto energie gewonnen wordt. Het rendement van een warmtepompsysteem is altijd groter dan 100%.

 

Is een warmtepompconcept uit te breiden met andere duurzame energie opties?

Warmtepompen zijn prima uit te breiden met andere duurzame energieopties. Met name de opties die gericht zijn op opwekking van electriciteit, zoals PV en kleinschalige wind. De opgewekte electriciteit kan eenvoudig zelf worden benut en het overschot kan teruggeleverd worden aan het net waarvoor een vergoeding wordt ontvangen.

Kan een warmtepompconcept voor 100% duurzaam zijn?

Wanneer een electrische warmtepomp aangedreven wordt door duurzaam opgewekte elektriciteit is de installatie voor 100% duurzaam.

Heeft een aardwarmtesysteem ook onderhoud nodig?

Een gesloten bronsysteem heeft geen onderhoud nodig. De warmtepomp heeft weinig tot geen onderhoud en gaat circa 1,5 maal langer mee ten opzichte van een gasketel. Uiteraard verdient het de aanbeveling om de druk van het systeem te blijven controleren.
 
Installateur

Wat is de maatvoering van de transportleidingen van het bronsysteem?

Dit is afhankelijk van het type bronsysteem. Wij adviseren u daarover telefonisch contact met ons op te nemen zodat wij u exact kunnen aangeven wat voor het betreffende project de diameter en wanddiktes zijn.

Ik heb nog geen ervaring met het plaatsen van een warmtepomp. Welke ondersteuning kan ik van Duratherm verwachten?  

Duratherm geeft praktische cursussen van een halve dag. Deze technische inhoudelijke cursus gaat dieper in op de principes van aardwarmte.

 

Kunnen jullie meegaan naar een klant om het project te bespreken?

U kunt een beroep op ons doen als de klant behoefte heeft aan nadere informatie over de werking van het systeem. Dit kan zowel bij u als bij de klant als bij ons op kantoor. 

Waarom geeft Duratherm geen prijs per "boormeter" zodat ik als installateur de klant alvast een prijsindicatie kan afgeven?

Richtprijzen op basis van enkele gegevens kunnen we niet verstrekken, omdat door verschil in toepassing of locatie de prijs van bronnen bij een gelijke warmtepomp meer dan 50% kan variëren.