Veelgestelde vragen

Algemeen

Zijn locaties in Nederland waar niet geboord mag worden of waar restricties gelden?

De Wet Bodembescherming bepaalt dat in grondwaterbeschermingsgebieden de aanleg van bodemenergiesystemen verboden is. Tevens kunnen de hier omheen liggende gebieden boringvrije zones zijn.

Daarnaast kent Nederland van gebieden waar restricties gelden. Een voorbeeld hiervan is een kleilaag op 80 meter diepte minus het maaiveld in Brabantse gebieden welke niet doorboord mag worden. Tot de 80 meter mag een bodemenergiesysteem worden aangelegd. Een ander voorbeeld van een gebied waar restricties kunnen gelden, is een interferentiegebied. Dit zijn aangewezen gebieden door de gemeente of provincie waar grote drukte van bodemenergiesystemen wordt verwacht of een grote energiebehoefte bestaat.

Een website waar een eerste check gedaan kan worden of er bijzonderheden gelden op een bepaalde locatie is WKO Tools. Tevens hebben wij verschillende databases en kennis beschikbaar om te achterhalen wat op een locatie van toepassing is.
 

Hoe hoog is de temperatuur in de bodem?

De gemiddelde temperatuur in Nederland is tussen 8 en 12 graden Celsius tot een diepte van 100 meter. Met een boring van 300 meter diepte kan zelfs een temperatuur opgewekt worden van 17 graden Celsius!
 

Heeft het gebruik van een aardwarmtesysteem inclusief warmtepomp nadelige gezondheidseffecten?

Een warmtepomp verwarmt en koelt het gebouw en hierdoor ontstaat een constante en behaaglijke temperatuur.
Hiernaast draagt de lage temperatuurverwarming zoals vloerverwarming bij aan een betere luchtkwaliteit, omdat dit resulteert in minder luchtbewegingen (conventie) en daardoor ontstaat er minder stof in de lucht. Daarnaast treedt er geen verbranding op van stofdeeltjes.
 

Is een aardwarmtesysteem milieuvriendelijk ondanks dat er stroom wordt verbruikt?

De warmtepomp verbruikt een kleine hoeveelheid energie om de warmte uit de bron vrij te maken. Echter, dit is vele malen minder waardoor de vrijgekomen energie meer oplevert. Het rendement van een aardwarmtesysteem is altijd groter dan 100%.
 

Is een aardwarmtesysteem uit te breiden met andere duurzame energie opties?

Een aardwarmtesysteem inclusief warmtepomp is prima te combineren met andere duurzame energieopties. Met name de opties die gericht zijn op het opwekken van elektriciteit zoals PV-panelen en kleinschalige wind. De opgewekte elektriciteit kan eenvoudig worden benut en hierdoor kan zelf 100 % energieneutraal worden geleefd.
 

Heeft een aardwarmtesysteem ook onderhoud nodig?

Zowel een open als een gesloten aardwarmtesysteem heeft onderhoud nodig. Bij een gesloten systeem kan het onderhoud van een warmtepomp worden vergeleken met dat van een gewone cv-ketel. Daarnaast raden wij het aan om dit regelmatig te doen, omdat zo tijdig eventuele problemen worden gesignaleerd. Het open aardwarmtesysteem vergt intensiever onderhoud om te voorkomen dat de bronnen verslechteren of slib leveren.

Aardwarmtesystemen voor woningbouw

Wat betekenen de termen monovalent en bivalent?

Monovalent betekent dat alleen de warmtepomp wordt gebruikt om te verwarmen en/of koelen. Bij een bivalent systeem wordt de warmtepomp gebruikt in combinatie met bijvoorbeeld een verwarmingsketel.
 

Is een aardwarmtesysteem geschikt voor bestaande bouw? 

Aardwarmtesystemen zijn geschikt zijn voor bestaande bouw, maar dit is afhankelijk van een aantal zaken, namelijk:
• De isolatiewaarde van de gevel (Rc-waarde) moet voldoende zijn;
• De aanwezigheid en hoeveelheid van koudebruggen;
• Het type glas dat gebruikt is moet voldoende isolerend zijn;
• Het type afgiftesysteem van de radiatoren en/of vloerverwarming;
• De uitvoering van het bestaande vloerverwarming systeem (hart op hart afstand van de leidingen);
• Ruimte rondom het gebouw voor de aanleg van het aardwarmtesysteem.

Voor bestaande situaties kunt u het beste een Energie Prestatie Advies (EPA) of een maatwerkadvies laten maken zodat duidelijk wordt welke energiebesparende technieken het beste kunnen worden toegepast. Voor een maatwerkadvies zijn subsidies mogelijk.
 

Met welke soort verwarming werkt het aardwarmtesysteem?

Het systeem werkt met een lage temperatuur afgiftesysteem zoals: vloerverwarming, wandverwarming of speciale radiatoren.
 

Is er een vergunning nodig voor aardwarmte bij een woonhuis?

Sinds 1 juli 2013 geldt er een meldingsplicht voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen en normaal gesproken is dit voldoende. Een vergunning is verplicht als het een interferentiegebied betreft. Lees hier meer.
 

Kan er ook warm tapwater worden gebruikt?

Ja, de warmtepomp kan het tapwater verwarmen tot 54 graden Celsius. Er zijn warmtepompen met een geïntegreerde boiler van 160 liter. Tevens zijn er ook aparte boilers beschikbaar van bijvoorbeeld 300 of 450 liter.
 

Is het systeem geschikt voor het verwarmen van een zwembad?

Het systeem is uitermate geschikt voor het verwarmen van een zwembad, omdat hier sprake is van een gewenste temperatuur die ligt tussen de 30 en 45 graden Celsius. Dit betekent wel dat er een groter vermogen benodigd is en dus ook de ruimte hiervoor beschikbaar moet zijn om de warmtewisselaars aan te kunnen leggen.

Installateur

Wat is de maatvoering van de transportleidingen van het systeem?

Dit is afhankelijk van het type bronsysteem. Wij adviseren u daarover telefonisch contact met ons op te nemen zodat wij u exact kunnen aangeven wat voor het betreffende project de diameter en wanddiktes zijn.
 

Kan Duratherm meegaan naar een klant om het project te bespreken?

U kunt een beroep op ons doen als de klant behoefte heeft aan nadere informatie over de werking van het systeem. Dit kan zowel bij u als bij de klant op afspraak als bij ons op kantoor. Tevens brengt een projectleider voorafgaande aan de uitvoering altijd een bezoek aan de locatie om de omstandigheden te bespreken.
 

Hoe kan ik een offerte aanvragen?

Wij hebben voor de installateurs en adviseurs een offertetool ontworpen waar u direct een offerte kan aanvragen voor gesloten bodemenergiesystemen van 30 kW of minder. De offertetool is een website waar u gemakkelijk inlogt en de gegevens van het project invult. Binnen enkele minuten ontvangt u een richtprijs voor het project. Ga hier direct naar MijnDuratherm.nl. Wilt u een offerte voor een meerdere woningen of heeft een groter aantal vermogen nodig dan kunt u bellen naar 0525 688838 of mailen naar info@duratherm.nl