Privacyverklaring

Duratherm Nederland B.V. en Duratherm Service B.V, hierna te noemen Duratherm, gevestigd aan de Uiterwaardenstraat 21 in Elburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hopen duidelijk te zijn in onze verklaring over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u meer informatie wenst of aanvullende vragen heeft, kunt u contact met ons op nemen door te mailen naar info@duratherm.nl of te bellen naar 0525 6888 38.


Onze contactgegevens

Duratherm
Uiterwaardenstraat 21
8081 HJ Elburg

Telefoonnummer: 0525 6888 38
E-mailadres: info@duratherm.nl
KvK-nummer: 59269995

Persoonsgegevens die wij verwerken

Duratherm verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt of doordat u gebruik maakt van onze diensten via onze website www.duratherm.nl of ons calculatieprogramma via de website www.mijnduratherm.nl. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Functie
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteit op de website MijnDuratherm
- Locatiegegevens

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verkregen over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@duratherm.nl. Wij verwijderen zo spoedig mogelijk de betreffende informatie.

Duratherm verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het aanmaken van een persoonlijk account
- Het opstellen van een prijsvoorstel of offerte
- Het afhandelen van uw aanvraag
- Het afhandelen van uw betaling
- U de mogelijkheid bieden een account aan te maken
- Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere acties van ons bedrijf
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
- Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten op uw voorkeuren af te stemmen

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Duratherm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden na de bewaartermijn verwijdert of anoniem gebruikt ten behoeve van interne rapportages.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens die worden opgeslagen na bijvoorbeeld contactaanvragen of offerteaanvragen via onze website worden verwijdert nadat deze zijn afgehandeld.
- Voor klantgegevens die intern worden opgeslagen hanteren wij 7 jaar. Daarna worden alleen de noodzakelijke gegevens ten behoeve van de garantie bewaart zoals gegevens van het systeem en de locatie.
- Inactieve klanten accounts worden verwijderd na 7 jaar.
- Als u persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief bewaren wij deze gegevens 5 jaar. Daarna worden de gegevens verwijderd, tenzij u zich eerder heeft afgemeld.
- Ten behoeve van onze administratie voor de Belastingdienst bewaren wij persoonsgegevens die daar voor nodig zijn 7 jaar.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden

Duratherm verstrekt geen informatie aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te doen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Duratherm gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo worden de IP-adressen geanonimiseerd en er is een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende diensten van Google. De data die wij gebruiken is voor het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer u dat wilt. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking te wijzigen of in te trekken. Daarnaast heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken door te sturen. Uw verzoek kunt u bij ons indienen door contact met ons op te nemen via info@duratherm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij aanvullende informatie van u vragen zoals een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij reageren zo snel mogelijk om met u kort te sluiten hoe we het verzoek verder gaan behandelen.

Daarnaast willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Wij beveiligen uw persoonsgegevens

Duratherm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@duratherm.nl of bel naar 0525 6888 38.