Nieuwste ontwikkelingen in bodemenergie

De warmtepomp is de oplossing voor het vervangen van de cv-ketel in de woningbouw. Hoewel deze techniek al 20 jaar toegepast wordt, vinden er ook nu nog productinnovaties plaats waarin Duratherm uit Elburg het voortouw neemt.

We staan aan de vooravond van de grootschalige vervanging van de cv-ketel door warmtepomptechnologie. Een warmtepomp kan de energie uit buitenlucht of uit de bodem halen. Voor woningbouw is een bodemgekoppelde warmtepomp de beste invulling, omdat dit systeem het hoogste rendement heeft, namelijk:
  • 80% van de benodigde energie uit de bodem haalt;
  • in de zomer de woning vrijwel gratis kan koelen;
  • onzichtbaar is;
  • onderhoudsarm is.

Vaak wordt gedacht dat een luchtgekoppelde warmtepomp goedkoper is, maar bij kleine vermogens vraagt juist de bodemgekoppelde warmtepomp een gelijke investering en deze heeft ook nog de bovengenoemde voordelen.

Zijn er dan geen nadelen aan een bodemgekoppelde warmtepomp?


GROUT - Er bestaat een discussie of boorbedrijven de bodem wel goed kunnen afdichten nadat de boring is uitgevoerd. Duratherm heeft als eerste boorbedijf van Nederland een oplossing door alle boringen volledig af te dichten met Grout. Dit is een ondoorlatend klei/cement-mengsel dat door een mixer met water vermengd wordt en daarna met een pomp tot onder in het boorgat wordt gepompt. Als het kleimengsel vervolgens uit het boorgat omhoog komt stromen, is het boorgat geheel gevuld.

GLYCOL - De tweede innovatie richt zich op het vervangen van het gebruik van glycol. Dit is een kleurloze, geurloze en zoet smakende vloeistof die moet voorkomen dat water kan bevriezen. Door nieuwe typen warmtepompen toe te passen, kan de bodemwisselaar gevuld worden met water. De milieuvriendelijkste oplossing.

300 METER BORING - Warmtepompen hebben het hoogste rendement wanneer het gebouw met lage temperaturen, zoals vloerverwarming, verwarmd kan worden. In de bestaande woningen zal met hogere afgiftetemperaturen gewerkt moeten worden. Duratherm voert daarom de 300 meter boring uit. Door tot deze diepte te boren kan een bodemtemperatuur aan de warmtepomp aangeboden worden die kan oplopen tot 17 graden. Wanneer de warmtepomp deze temperatuur verhoogd met 40 graden ontstaat een afgiftetemperatuur van maximaal 57 graden! Bodemenergie wordt daardoor ook voor de bestaande woningvoorraad een serieus te overwegen alternatief.

Theorie of praktijk?

Op 21 november zijn deze innovaties toegepast op een jaren dertig woning aan de Sterrebosstraat 58 in Haarlem. Deze woning krijgt een prefab unit waarin de warmtepomp is gemonteerd. Door de toepassingen is de woning binnen 1 week van het gas af! De prestaties worden gevolgd met een op afstand uitleesbaar monitoringssysteem.