Terug naar nieuws Duratherm nieuws > Smart grid in Heerhugowaard van start!

Smart grid in Heerhugowaard van start!

Op 19 mei is officieel gestart met de WKO boring voor het Waerdse Energie Circuit. Het energie circuit kan 8 MW warmte en koude leveren aan bedrijven, instellingen en 7.500 woningen. Dit bespaart tot 18.000 Ton CO2 per jaar.  Duratherm Nederland heeft opdracht gekregen de 4 WKO bronnen van ieder 185 m3/h (onttrekken en infiltreren) te gaan boren.  De bronnen worden gebruikt als een soort warmte accu. Warmte en koude kan namelijk goed langdurig in de bodem opgeslagen worden. Na een opslagperiode 6 maanden is het opslag rendement nog 70%.

Onder belangstelling van meer dan 100 gasten verrichtte Wethouder Duurzaamheid van Heerhugowaard, mevrouw M. Stam-De Nijs de handeling voor de officiële start van het Waerdse Energie Circuit. Hiervoor boorde zij enkele meters van een bron die uiteindelijk een diepte van 170 meter zal bereiken.  

Het Waerdse Energie Circuit wordt gerealiseerd door een stelsel van waterleidingen met warm- en koudwater die het noordelijk deel van de bedrijventerreinen De Zandhorst en De Vaandel, het stadshart, het stationsgebied, Bedrijventerrein Beveland en het zuidelijk deel van Heerhugowaard met elkaar verbinden.Het project is gestart met het eerste stuk in het noordelijk deel van het Circuit. Hier ging een verkennend onderzoek aan vooraf. Negen bedrijven – De Burg, Futura Composites, Paramelt, Parcan, Kuiper en Zn. Transport, Ammeraal Beltech, Bukom, Versunie en Rotocoat – hebben samen met de Bedrijfskring Heerhugowaard, de gemeente Heerhugowaard en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een quickscan financieel ondersteund.

Het project kreeg steun vanuit de Europese Unie, met een cofinanciering door het Rijk en de Provincie Noord-Holland. "In dit project is samenwerken en creatief denken heel belangrijk", aldus de projectdirecteur, de heer  Adriaan van Diepen  van KODI . Projectmanger  Beerd Volkers van Duratherm zegt dat hij hier natuurlijk graag aan meewerkt!
Toen Kodi begin 2014 samen met Energy Valley de warmte- en koudevraag van deze bedrijven in kaart bracht, bleek dat de bedrijven gezamenlijk 250.000 GJ aan warmte per jaar over hadden. Dit is vergelijkbaar met het energiegebruik van 7.500 woningen. Tijdens de quickscan kwam het idee om deze warmte te koppelen aan nieuw te installeren asfaltcollectoren in een tweetal wegen. Die mogelijkheid deed zich voor omdat de wegen van de N23 (Westfrisiaweg) en de wegen op De Vaandel nog van een toplaag moesten worden voorzien. Dat was een mooi, natuurlijk moment om deze collectoren aan te brengen.

"Deze officiële start laat zien waar we nu staan in het project, maar is tevens een zeer belangrijke stap voor een versnelling in de verduurzaming van de gemeente Heerhugowaard. Dit is nodig om het gestelde doel van de gemeente Heerhugowaard, geheel energieneutraal in het jaar 2030, ook daadwerkelijk te realiseren!" zei wethouder Stam- De Nijs.
28 mei
2017
28 mei
2017