Terug naar nieuws Duratherm nieuws > Projectlocatie IJsselmuiden

Projectlocatie IJsselmuiden

Hierbij een aantal prachtige beelden van de projectlocatie van afgelopen week in IJsselmuiden. Duratherm heeft voor de toekomstige bewoners van deze kangoeroewoning één diepe boring van 250 meter gemaatk. In de woning wordt een warmtepomp van Alpha Innotec geplaatst zodat deze woning niet meer op gas hoeft te worden aangesloten. Zowel de ruimte als het tapwater worden verwarmd met de bodemgebonden warmtepomp. 

De aanvoertemperatuur van deze diepe collector naar de warmtepomp ligt aanzienlijk hoger dan die van twee ondiepere collectoren. Het grout (aanvulmiddel) rondom de bodemlus zorgt tevens voor een hoge warmteoverdracht wat ook weer bijdraagt aan het rendement van de warmtepomp.

Daarnaast wordt ook de BRL 6000-21 certificering uitgevoerd door ons. Dit is een wettelijke certificering welke van toepassing is op het bovengrondse deel van het systeem, dus de bodem gekoppelde warmtepomp.
12 feb
2020
12 feb
2020