Terug naar nieuws Duratherm nieuws > De laatste productontwikkelingen

De laatste productontwikkelingen

De warmtepomp is één van de beste oplossingen voor het vervangen van de cv-ketel in de woningbouw. Hoewel de techniek al 20 jaar wordt toegepast, is de afgelopen jaren de vraag naar de pompen aanzienlijk toegenomen.  

De afgelopen jaren hebben wij natuurlijk niet stil gezeten en ook nu vinden er productinnovaties plaats. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen welke voor een nog beter product zorgen.

GROUT – De discussie bestaat of boorbedrijven de doorboorde bodemlagen wel goed kunnen afdichten nadat de collectoren in het boorgat zijn aangelegd. Duratherm voert experimenten uit met het volledig af dichten van het boorgat met grout. Dit is een ondoorlatend klei/cement-mengsel dat door een mixer met water vermengd wordt en daarna met een pomp tot onder in het boorgat wordt gepompt. Als het kleimengsel vervolgens uit het boorgat omhoog komt stromen, is het boorgat geheel gevuld.

GLYCOL - De tweede innovatie richt zich op het vervangen van het gebruik van glycol. Voorheen werden de collectoren altijd gevuld met glycol. Dit is een kleurloze en geurloze vloeistof dat tot een bepaald aantal graden voorkomt dat water kan bevriezen. Door technologische verbeteringen van warmtepompen kan de bodemwisselaar ook gevuld worden met water. Dit is de milieuvriendelijkste oplossing.

300 METER BORING – Warmtepompen hebben het hoogste rendement wanneer het gebouw met lage temperatuurverwarming, zoals vloerverwarming, verwarmd kan worden. In bestaande woningen wordt waarschijnlijk met hogere afgiftetemperaturen gewerkt. De hogere afgiftetemperaturen kunnen worden gerealiseerd met boringen van 300 meter. Door tot deze diepte te boren kan een bodemtemperatuur aan de warmtepomp worden aangeboden welke kan oplopen tot 17 graden. Wanneer de warmtepomp deze temperatuur verhoogd met 40 graden ontstaat een afgiftetemperatuur van maximaal 57 graden! Ook voor bestaande woningbouw is een bodemenergiesysteem een serieus te overwegen alternatief.

Theorie of praktijk?

Een mooi voorbeeld van een bestaande woning welke op een bodemenergiesysteem is aangesloten, is een jaren dertig woning in Haarlem. Deze woning krijgt een prefab unit waarin de warmtepomp is gemonteerd. Door de toepassingen is de woning binnen 1 week van het gas af! De prestaties worden gevolgd met een op afstand uitleesbaar monitoringssysteem door onze serviceafdeling.


18 juni
2018
18 juni
2018