Terug naar nieuws Duratherm nieuws > Overlijdensbericht

Overlijdensbericht

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 14 oktober toch nog onverwachts is overleden
de grondlegger van onze bedrijven.
 

Eibert Draaijer


Wij zullen aan hem denken met respect voor zijn werklust en gedrevenheid 
en met een glimlach om zijn mooie verhalen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar mevrouw Draaijer, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.


Medewerkers van Duratherm

 
16 okt
2018
16 okt
2018