Terug naar nieuws Duratherm nieuws > Mini-warmtenet als alternatief voor buitenunit warmtepompen

Mini-warmtenet als alternatief voor buitenunit warmtepompen

Itho Daalderop (leverancier van onder andere warmtepompen) denkt een alternatief voor de in verhouding dure grondboringen voor rijtjeswoningen in de hand te hebben: een mini-warmtenet gekoppeld aan individuele water/water-warmtepompen. Het nieuwe concept is bedoeld voor de verduurzaming van de woningen waarbij nu vaak lucht/water-warmtepompen of hoog temperatuurwarmtenetten worden ingezet. 

Tekst door Richard Mooi

De lucht/water-warmtepomp heeft het lastig in de discussie 'van gas los' en verduurzaming van huizen. De buitenunit vormt een bottleneck samen met het vermeende lage rendement in de winter. Water/water-warmtepompen met een bodemcollector kennen deze nadelen niet. Helaas hikken woningverhuurders tegen de hoge kosten aan die gemoeid gaan met de grondboringen voor de aanleg van de bodemcollector. Per woning moet namelijk één bodemcollectoren tot soms wel meer dan honderd meter diepte in de bodem worden aangelegd. 

Lagere kosten per woning

Itho Daalderop denkt tegemoet te komen door één gezamenlijke bron voor een blok rijtjeswoningen te boren. Deze bron wordt gekoppeld aan meerdere individuele warmtepompen zodat er een mini-warmtepompnet wordt gevormd. 'De kosten per woning dalen hiermee enorm,' motiveert Frank Doff, die transitieprojecten bij Itho Daalderop ontwikkelt. Het is eigenlijk een gezamenlijke bodemcollector voor een blok rijtjeswoningen, waarbij zo'n zes huizen op het bronnet worden aangesloten. 

Boren buiten de tuin

Doordat maar één boorgat aangelegd moet worden, kan de plek zorgvuldig worden uitgezocht zodat bestaande objecten ongeroerd blijven. Bij een hoekwoning is vaak een pad gemaakt of bevindt zich een oprit voor een garage. Vervolgens worden leidingen via de kruipruimtes of zolders naar de warmtepompen gelegd. Het warmtenet heeft geen pomp nodig. De circulatiepompen in de warmtepompen zijn in staat om zelf het water uit het gesloten bronnet te onttrekken. In gesprek met gemeenten

Ondanks de negatieve klant van het woord 'warmtenet' gebruikt Itho Daalderop de term bewust in gesprekken met gemeenten. Doff merkt dat overheden warmtenetten zien als alternatief voor aardgas. 'Ze denken vrijwel alleen maar in warmtenetten. Dat zie je overal voorbijkomen. Als je een bron koppelt aan meerdere woningen, is er al sprake van een warmtenet. We willen graag in gesprek met gemeenten, dus hebben we het een mini-warmtenet genoemd.'

Isolatie van dak en buitenmuren

In eerste instantie richt Itho Daaldrop zich met het mini-warmtenet op huurwoningen zonder noemenswaardige isolatie. Door de woningen te voorzien van een nieuw geïsoleerd dak en nieuwe buitenmuren met isolatie dalen de warmteverliezen tot maximaal 3 kW. Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning is dan wel een vereiste. Het hoge rendement van de warmtepomp vertaalt zich in een laag elektriciteitsverbruik. 

Toepassing in deels geïsoleerde woningen

Het is ook mogelijk om in al gedeeltelijk geïsoleerde huurwoningen het concept toe te passen. Wel wordt de bron door de hogere warmteverliezen zwaarder belast en is één lus niet voldoende. Twee diepe bodemcollectoren zijn in deze situatie noodzakelijk om het vermogen voor 5 of 6 woningen te leveren.  

Regeneratie niet noodzakelijk

Door de nieuwe isolatielaag is het mogelijk om de bestaande radiatoren op lage temperatuur te verwarmen. Koeling is met deze radiatoren niet mogelijk. Als koeling gewenst is, zijn nieuwe ventilatorconvectoren nodig. Vrije koeling met de verticale bron is in de zomer vaak noodzakelijk om uitputting van de bodem te voorkomen, maar doordat het om diepe bronnen gaat, is regeneratie de eerste 25 jaar niet per se noodzakelijk, aldus Doff. 

Instemming huurders

Volgens Doff kunnen water/water-warmtepompen met dit warmtenet op prijs concurreren met lucht/water-warmtepompen. De relatief hoge boorkosten worden immers verdeeld over 5 of 6 woningen. Bij lucht/water-warmtepompen moeten tegenwoordig vaak geluiddempende voorzieningen worden aangebracht en zijn er twee of drie extra pv-panelen nodig om energieneutraal te worden. 'Onze oplossing is niet duurder. Maar je hebt wel de voordelen zoals een veel hoger rendement, lagere onderhoudskosten en geen geluidsissues. Die voordelen zijn substantieel om instemming van de huurders te krijgen. 

Door Mooi, R. 2 januari 2020. Mini-warmtenet als alternatief voor buitenunit warmtepompen. Geraadpleegd van Vakblad Warmtepompen 

 

07 jan
2020
07 jan
2020