Terug naar nieuws Duratherm nieuws > Duratherm start met de ontwikkeling van een 100% elektrische grondboorwagen

Duratherm start met de ontwikkeling van een 100% elektrische grondboorwagen

Duratherm start met de ontwikkeling van een volledig elektrische grondboormachine. Op deze manier worden er tijdens het boorproces geen milieuvervuilende stoffen meer geproduceerd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door OP Oost met middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit de Provincie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)*. Vanuit OP Oost wordt 50% van de kosten gefinancierd.

Aan de hand van een tweetal prototypes zal een elektrische boorwagen gebouwd worden die tijdens werkzaamheden van Duratherm wordt getest en geoptimaliseerd. De elektrische boorwagen draagt bij aan het reduceren van de CO2-uistoot en biedt ook een oplossing voor de steeds strenger wordende milieuregelgeving in met name de stedelijke gebieden. Tevens vermindert de geluidsoverlast op bouwplaatsen met deze elektrische machines aanzienlijk.

De komst van de elektrische boorwagen is nog maar het begin. Duratherm wil in de nabije toekomst haar volledige boorwagenpark laten ombouwen naar of vervangen door elektrische machines. Hierdoor is Duratherm klaar voor de toekomst en ziet zij haar marktkansen sterk toenemen.


*De Europese Unie (EU) wil de economische verschillen tussen de Europese regio’s verkleinen en heeft hiervoor de EFRO-bijdrage ter beschikking gesteld. OP Oost staat voor het Operationeel Programma van de regio Oost-Nederland. Via dit subsidieprogramma zetten zij in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.

14 okt
2020
14 okt
2020