Header incl logo elektrische boorwagen
06 juli 2022

Duratherm start met de ontwikkeling van een 100% elektrische grondboorwagen

Duratherm start met de ontwikkeling van een volledig elektrische grondboorinstallatie. Op deze manier worden er tijdens het boorproces geen milieuvervuilende stoffen meer geproduceerd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door OP Oost met middelen die ter beschikking zijn gesteld vanuit de Provincie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)*. Vanuit OP Oost wordt 50% van de kosten gefinancierd. 

Aan de hand van een tweetal prototypes zal een elektrische boorwagen gebouwd worden die tijdens de werkzaamheden van Duratherm wordt getest en geoptimaliseerd. De elektrische boorwagen draagt natuurlijk bij aan het reduceren van de CO2-uitstoot, maar biedt ook een oplossing voor de steeds strenger wordende milieuregelgeving in met name de stedelijke gebieden. Tevens vermindert de geluidsoverlast op een bouwplaats aanzienlijk. 

De komst van de elektrische boorwagen is nog maar het begin. Duratherm wil in de nabije toekomst haar volledige wagenpark laten ombouwen naar of vervangen door elektrische machines. Hierdoor is Duratherm klaar voor de toekomst en ziet zij haar marktkansen sterk toenemen. 

 

* De Europese Unie (EU) wil de economische verschillen tussen de Europese regio's verkleinen en heeft hiervoor de EFRO-bijdrage ter beschikking gesteld. OP Oost staat voor het Operationeel Programma van de regio Oost-Nederland. Via dit subsidieprogramma zetten zij in op innovatiestimulering en een koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. 

Nieuws & info

Boorlocatie groen

Het plan 'Zwolle deelt Warmte' is prijswinnaar en Duratherm dacht hier aan mee!

Nieuwe boorwagen Kea met familie

De 11e operationele boorwagen genaamd Kea is feestelijk in ontvangst genomen. Benieuwd naar wie deze boorwagen is vernoemd?