Terug naar nieuws Duratherm nieuws > Aanleg WKO-systeem en twee brandputten bij RAVAS in Zaltbommel

Aanleg WKO-systeem en twee brandputten bij RAVAS in Zaltbommel

RAVAS bouwt in Zaltbommel een geheel nieuw kantoorpand en distributiecentrum welke worden voorzien van duurzame verwarming en koeling op basis van bodemenergie. De firma maakt mobiele weegoplossingen, inclusief datacommunicatie naar elk TMS, WMS of ERP-systeem, beschikbaar voor alle material-handling toepassingen in de logistiek en industrie.

Het WKO-systeem bestaat uit twee bronnen die ieder 50 m3/uur kunnen leveren. De bronnen zijn gerealiseerd op een diepte tussen de 40 en 65 meter beneden maaiveld. In de technische ruimte heeft Duratherm een SKID geplaatst. Dit is een prefab frame waarop alle technische componenten bestaande uit de regeltechniek, energieregistratie TSA en omkeerrichting zijn geplaatst. Mede door de realisatie van het WKO-systeem wordt de uitstoot van de broeikasgassen CO2 en NOx beperkt. Jaarlijks komt dit neer op een besparing van 43.000 kg CO2 en 625.000 MJ energie. 


Links: WKO-systeem Rechts: Brandput

Daarnaast heeft Duratherm ook twee brandputten aangelegd tot een diepte van ongeveer 50 meter. In geval van calamiteit kunnen de brandputten 90 m3 water per uur leveren.

De bouwkundig aannemer van het project is de F5 Projectengroep BV. De duurzame installaties worden door B&V techniek gemaakt. Duratherm Nederland heeft het open bodemenergiesysteem (WKO) aangelegd bronnen inclusief SKID en de twee brandputten. WKDE heeft de Waterwetvergunning voor de WKO aangevraagd.


26 aug
2021
26 aug
2021