Terug naar nieuws Duratherm nieuws > Het 250e onderhoudscontract voor Duratherm Service!

Het 250e onderhoudscontract voor Duratherm Service!

Op donderdagochtend 7 maart 2019 heeft onze serviceafdeling het 250ste onderhoudscontract afgesloten met Pranger-Rosier Installaties! De heer Hoite Hiemstra ondertekende het contract met betrekking tot het onderhoud van de WKO Installatie bij Rijksdienst Vastgoed in Leeuwarden.

 
Duratherm Service is onder andere gespecialiseerd in het onderhoud en beheer van WKO installaties. Nadat een contract is afgesloten, komen onze monteurs 1 à 2 keer per jaar onderhoud plegen aan de installatie. Na afronding van de verschillende inspecties kan onze WKO specialist inzien of de installatie naar behoren werkt of dat er aanpassingen wenselijk zijn. Afhankelijk van het contract wordt naderhand een evaluatierapport opgesteld met daarin de eventuele verbeterpunten.


Duratherm Service biedt verschillende contracten aan, namelijk een standaard onderhoudscontract, instandhoudingscontract (inclusief vervanging van materialen en onderdelen) of monitoringscontract.

Ook wanneer er nog geen afspraken zijn gemaakt, kan de klant toch een beroep doen op de expertise van Duratherm Service om klachten en storingen te verhelpen.

07 maart
2019
07 maart
2019