Service

Storing?

Bel rechtstreeks naar onze serviceafdeling 085 760 5272 of stuur direct uw melding naar storing@duratherm.nl.

Serviceafdeling

Na oplevering van WKO-systemen, gesloten bodemwisselaars (>70 kW) en waterbronnen worden alle projecten intern overgedragen aan de serviceafdeling. De opdrachtgever kan na de garantietermijn uit de volgende soorten contracten kiezen (of een combinatie daarvan):
  • standaard onderhoudscontract;
  • instandhoudingscontract (inclusief vervanging van materialen/onderdelen);
  • monitoringscontract.


Monitoringscontract

De monitoringscontracten zijn met name van belang bij de waterbronnen en WKO-systemen. De provincie kan vergunningsverplichtingen opleggen zoals:
  • het jaarlijks vaststellen van de waterkwaliteit;
  • de onttrokken of geïnfiltreerde hoeveelheden water;
  • de onttrokken of geïnfiltreerde watertemperaturen;
  • energiehoeveelheden;
  • stijghoogten in de bron.
Duratherm Service bewaart de geregistreerde gegevens ook op haar server tot zo lang dat nodig is, meestal is dit ongeveer 10 jaar. Ook worden evaluatierapporten met energiebalansen opgesteld waarin de trends worden geanalyseerd. Daarnaast wordt advies gegeven om de werking van de WKO-installaties technisch en energetisch te optimaliseren.

Wanneer er geen afspraken gemaakt zijn over onderhoudscontracten, kan de klant toch beroep doen op onze expertise om klachten en storingen te verhelpen.

Geheel conform de BRL SIKB 11.000 eisen worden alle klanten benaderd waarvan de installatie 1 jaar oud is. Doel is de werking te evalueren en zo nodig extra in te regelen.


Contactpersoon
Lee ten Hove 085-7605272
Toon alles
Projecten