Aardwarmtesystemen >

Mag een bodemenergiesysteem overal toegepast worden?

Open en gesloten bodemenergiesystemen zijn geschikte systemen om toe te kunnen passen in de bodemopbouw van de Nederlandse ondergrond. Echter, in bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden is toepassing van deze systemen niet toegestaan. Met de komst van het wijzigingsbesluit omtrent bodemenergiesystemen kan een gemeente of eventueel een provincie zogenoemde interferentiegebieden aanwijzen. Interferentiegebieden zijn door de gemeente aangewezen gebieden waar in de toekomst bodemenergiesystemen worden verwacht. Hiervoor moet altijd een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. In overige gebieden kan voor een gesloten systeem worden volstaan met een melding bij de gemeente. Voor open bron systemen moet meestal een vergunning bij de provincie worden aangevraagd.

Erkende bedrijven

Een opdrachtgever (initiatiefnemer) is verplicht om werkzaamheden die genoemd zijn in het besluit bodemkwaliteit te laten uitvoeren door een bedrijf dat daarvoor een erkenning heeft. Voor bodemenergiesystemen geldt deze verplicht momenteel voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL 2100). Vanaf 1 oktober 2014 geldt deze verplichting ook voor het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen (BRL 11000 en de BRL 6000-21).

Duratherm Nederland voert de boorwerkzaamheden uit volgens de huidige stand van techniek en regelgeving en is: ISO 9001,  VCA*, BRL SIKB 2.100, BRL SIKB 11.000 en BRL 6000-21 erkend.

Wanneer meldingsplicht of vergunningsplicht gesloten bronsystemen

Per 1 juli 2013 geldt er voor nieuwe systemen een meldingsplicht. Voor grote gesloten systemen met een vermogen van meer dan 70 kW moet een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd.

Zowel de meldingen als vergunningaanvragen verzorgt Durtherm voor u.