Aardwarmtesystemen >

Mag een bodemenergiesysteem overal toegepast worden?

Aardwarmtesystemen zijn uiterst geschikt om toe te passen in de bodemopbouw van de Nederlandse ondergrond. Om de aanleg van de systemen te kunnen reguleren, heeft de overheid regels opgesteld. Vanaf 1 juli 2013 geldt er voor de aanleg van nieuwe systemen een meldingsplicht. In een aantal gevallen moet er een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd.

Zowel de meldingen als vergunningsaanvragen verzorgt Duratherm voor u.

Meldingsplicht of vergunningsplicht

Zoals hierboven vernoemt is sinds 2013 het verplicht om de aanleg van nieuwe systemen te melden bij de overheid. Een aanvraag wordt beoordeeld door een gemeente of omgevingsdienst waarnaar zij vervolgens beoordelen of de melding voldoet aan de indieningsvereisten. Voorbeelden van de eisen zijn bijvoorbeeld de technische specificaties van het systeem, de locatie en het boorplan en het is van belang dat wij als aanlegger aantonen dat er geen interferentie ontstaat tussen het aan te leggen systeem en de bestaande systemen. Doorgaans duurt de beoordeling 6 tot 8 weken.

Een vergunning is ten eerste noodzakelijk in het geval van de aanleg van een open bodemenergiesysteem. Ten tweede is een vergunning verplicht indien een gesloten bodemenergiesysteem in een interferentiegebied aangelegd wordt of als het bodemzijdig vermogen groter is dan 70 kW. De vergunningsaanvraag verloopt op een andere manier en kost doorgaans meer tijd voor de beoordelaar om deze te behandelen.

Een opdrachtgever (initiatiefnemer) is verplicht om werkzaamheden die genoemd zijn in het besluit bodemkwaliteit te laten uitvoeren door een bedrijf dat daarvoor een erkenning heeft. Voor bodemenergiesystemen geldt deze verplicht momenteel voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL 2100). Vanaf 1 oktober 2014 geldt deze verplichting ook voor het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen (BRL 11000 en de BRL 6000-21).

Duratherm Nederland voert de boorwerkzaamheden uit volgens de huidige stand van techniek en regelgeving: ISO 9001, VCA*, BRL SIKB 2.100, BRL SIKB 11.000 en BRL 6000-21.

Mogelijkheid aardwarmte

De overheid heeft verschillende gebieden aangewezen waar bodemenergiesystemen niet mogen worden aangelegd, waar boorbeperkingen gelden of andere aanvullende zaken nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is een grondwaterbeschermingsgebied waar niet geboord mag worden.

Door de komst van het wijzigingsbesluit omtrent bodemenergiesystemen kan een gemeente of provincie zogenoemde interferentiegebieden aanwijzen. Dit zijn gebieden waar in de toekomst veel bodemenergiesystemen worden verwacht. In deze gevallen moet altijd een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. 

Benieuwd naar de mogelijkheden op een bepaalde locatie? Een goede site om een eerste check te doen naar de mogelijkheden van bodemenergie is WKO Tool