Aardwarmtesystemen >

Grondsoorten en geohydrologie

Nederland ligt in de delta van de rivieren de Maas en Rijn. Over vele 10.000 jaren hebben deze rivieren afwisselend zand, klei en grind aangevoerd. Voorafgaande aan deze periode hebben de ijstijden, zee en wind gedurende 100.000 jaren bijgedragen aan de bodemvorming van Nederland. Hierdoor is een heel gevarieerde bodemopbouw ontstaan die van plaats tot plaats erg kan afwijken. Dit heeft ook gevolgen voor het al dan niet kunnen toepassen van aardwarmtesystemen.