Waterbronnen >

Sprinklerbron/installatie

Sprinkler aansluiten op waterbron

Waarom de sprinklerinstallatie op een waterbron aansluiten

Als gevolg van steeds hogere eisen die drinkwaterleidingbedrijven stellen aan het aansluiten van sprinklerinstallaties zijn waterbronnen voor spinklerinstallaties vaker in beeld. De vastrechtvergoedingen voor aansluiting op het drinkwaternet zijn zo hoog geworden dat gezocht wordt naar goedkopere gelijkwaardige alternatieven.

Omdat sprinklerinstallaties automatisch moeten kunnen werken in calamiteitensituaties worden ook stenge eisen gesteld aan de bronnen. Duratherm boort de bronnen confrom het Technisch bulletin 66A. Alleen bedrijven met een BRL SIKB 2100 erkenning mogen deze bronnen boren. Duratherm heeft deze erkenning.Wat is het voordeel van een waterbron?

Een sprinklerinstallatie is een automatische brandblusinstallatie. Essentieel is dat de sprinklerinstallatie gevoed wordt door betrouwbare hoeveelheid water. Vaak wordt daarvoor een reinwaterkelder of stalen reservoir gebruikt, maar dat is een dure oplossing die ook veel ruimte in beslag neemt. Een waterbron wordt ondergronds afgewerkt en vergt dus weinig ruimte (4 m2). Toepassing hiervan zijn bijvoorbeeld het PEC Zwolle voetbalstadion, diverse vuurwerkopslagplaatsen en aantal vliegbasis.


Contactpersoon
Beerd Volkers 06 - 129 123 59