Waterbronnen >

Beregening van landerijen, tuinen en sportparken

Beregening

Beregening


Beregeningsinstallaties maken u het een stuk gemakkelijker om uw oppervlaktes te voorzien van de juiste hoeveelheid water in drogere periodes. Onze installaties worden op maat gemaakt om zowel grotere, als kleinere oppervlaktes te beregenen. Dit kan bijvoorbeeld een tuin zijn, maar ook meer beroepsmatig zoals sportvelden, voetbal-, golf-, en tennisterreinen, parken, kwekerijen, enz.

Wij werken samen met een aantal partners die het tuin- of veldberegeningstraject voor hun rekening nemen. Door zorgvuldige afstemming bent u verzekerd van de juiste uitvoering van uw watervoorziening.