Waterbronnen

Water is en blijft een bijzonder product. Nederland is zelf onlosmakelijk verbonden met water door de lange kustlijn, maar kenmerkt zich ook door de vele meren, kanalen, dijken en polders. Als wij het land niet beschermen tegen het water komt half Nederland onder water te staan. Daarnaast bestaat ons lichaam voor circa 60% uit water. Om goed te functioneren hebben wij water nodig, maar te veel water kan juist gevaarlijk zijn. Water is dus een van de belangrijkste bouwstenen van ons leven.

Voor Duratherm Nederland B.V. is water ook een belangrijk onderdeel van de producten. In onze bronsystemen wordt water gebruikt als transporteur van warmte en koude. Hierdoor kunnen woningen en bedrijven in elk seizoen worden voorzien van de juiste temperatuur. Daarnaast gebruiken wij het water voor drinkwaterbronnen, brandbestrijding en het besproeien van landbouwpercelen en tuinen.

Wij informeren u graag over de voordelen van water en over de vele nieuwe toepassingen. De producten van Duratherm Nederland B.V. zorgen ervoor dat zowel zakelijke als particuliere klanten maatschappelijk verantwoord kunnen handelen, namelijk economisch gunstig (lage kosten), ecologisch gunstig (minder CO2 uitstoot) en sociaal gunstig (hoog comfort).

Contactpersoon
Beerd Volkers 06 - 129 123 59
Toon alles
Projecten