Terug naar nieuws Duratherm nieuws > Sprinkler voor de mölle van Bats

Sprinkler voor de mölle van Bats

Een sprinklerinstallatie is een automatisch brandblussysteem dat een brand snel en effectief bestrijd. Belangrijk zijn de sprinklerkoppen die met een hittegevoelig element zijn gesloten dat exact bij een bepaalde temperatuur knapt en zorgt dat het water de brand bestrijdt. Daardoor zullen de gevolgen van een brand minimaal zijn. En dat is in Veessen helemaal nodig, zo liet voorzitter Herman Visser van de stichting Molenbezit weten. "De historische waarde van deze in 1779 gebouwde molen is enorm hoog", aldus Visser. Hij vergeleek de Veesser molen met molen de Vlijt in Wapenveld die in 1980 afbrandde.

"Wapenveld heeft een prachtige nieuwe molen maar zonder historische onderdelen. In Veessen proef je de historie van de molen die is gebruikt door opeenvolgende molenaars", hield Visser de gasten voor. Hij memoreerde de bouw van de molen in 1779 door Jannes Knippenberg die de molen al na twee jaar verkocht aan Alexander Nienhuis, de vader van de legendarische Jan Nienhuis. Deze bleef kinderloos en verkocht de molen in 1866 aan Jan Lubbertus Langevoord. Na hem hebben zijn zonen het Bats en Jan het molenaarsbedrijf voortgezet. "Zij waren de laatste beroepsmolenaars van Veessen", vertelde Visser. Nadat Jan Langevoord in 1998 op brute wijze was vermoord, werd de molen eigenom van de stichting Molenbezit, toen al eigenaar van molen de Vlijt in Wapenveld. De stichting besloot twee jaar geleden al tot de aanleg van een sprinklerinstallatie. De benodigde 50.000 euro is deel bijeen gebracht dankzij bijdragen van de Jan Nienhuis Vereniging, de Ir. R.R. van der Zeestichting, de E. Langenberg stichting, de H. Matenstichting, de Rabobank en de gemeente Heerde. De stichting draagt zelf 20.000 euro bij.

Het project wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door lokale ondernemers als Duratherm met als directeur Beerd Volkers, eigenaar van de watermolen in Heerde, door Nol Reuskesn van Heva, Harold Mulder van Emka en de firma van Reewijk. En dat vond wethouder Gerrit van Dijk weer een uitstekende zaak. Voorzitter Herman Visser merkte daarbij nog op dat geld belangrijk is maar veel meer nog de betrokkenheid van de Veessenaren. "U hebt een monumentaal complex om trots op te zijn". Duratherm boort de benodigde waterbron voor dit project.

22 dec
2017
22 dec
2017