Duratherm >

Leerwerktraject speelt in op baankansen energiebranche

Bedrijven in de energiesector, waaronder  Duratherm, hebben een groeiend tekort aan technisch personeel. Werken en Leren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met Energie draagt bij aan een oplossing. Uit cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijkt dat er, tussen 2013 en 2018, 52.000 hbo technici nodig zijn om de uitstroom in de technieksector op te vangen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) pakt deze uitdaging op, samen met een aantal bedrijven in de regio waaronder Duratherm.

Duratherm zoekt leerwerkstudenten die twee dagen per week een hbo-opleiding Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde volgen en drie dagen per week bij het bedrijf werken. Zodra deze leerwerkstudenten hun diploma hebben behaald, zijn zij een expert op het gebied van bodemenergiesystemen en kunnen zij als projectleider zelfstandig bodemernergie systemen realiseren.
Contactpersoon
Beerd Volkers 06 - 129 123 59