Advies en engineering >

Engineering waterbronnen en WKO-systemen

Duratherm verzorgt het hele proces van ontwerp tot en met de aanleg van bronsystemen. Dat proces begint met een haalbaarheidsonderzoek en een eventuele proefboring, waarna het meest geschikte systeem ontworpen wordt. De keuze voor een gesloten of open systeem, de lay-out van het systeem en de gebruikte apparatuur hangt af van verschillende factoren zoals de bodem, de eigenschappen van het gebouw en natuurlijk de wensen van de gebruiker. Duratherm kan ook helpen bij de aanvraag van vergunningen.

Nadat de bronnen met eigen boorwagens zijn geboord, wordt het filter gesteld en de leidingen aangelegd. Als Duratherm het bronsysteem heeft getest en opgeleverd, sluit een installatiebedrijf het verwarmings- of koelsysteem in de woning of het gebouw aan. Na oplevering van het systeem kan Duratherm de service en het onderhoud verzorgen. Hiervoor zijn verschillende diensten ontwikkeld, bijvoorbeeld het continu monitoren van de prestaties van het systeem op afstand, een 24-uursservice voor het oplossen van problemen of een onderhoudscontract voor de lange termijn.

De activiteiten van Duratherm voor waterbronnen op een rijtje:

  • Haalbaarheidsonderzoek en advies
  • Proefboringen
  • Ontwerp en engineering
  • Vergunningsaanvragen
  • Het boren van de putten
  • Aanleg en aansluiting van systemen en installaties
  • Service en onderhoud