Advies en engineering >

Montage gesloten bronsysteem

Een correcte montage van de bodemcollectoren is van zeer groot belang. Onze eigen, goed gekwalificeerde
aansluitploegen waarborgen een perfecte afronding van het project.

Standaard worden de bodemcollectoren met grondleidingen aan elkaar verbonden door middel van het Tichelmann-systeem. Dit is een zeer betrouwbare manier van het koppelen van bodemcollectoren waarbij op natuurlijke wijze de hydraulische balans en een gelijkmatige flow wordt gecreëerd. Het niet toepassen van verdelers levert zowel qua ruimtebenutting als qua investering een aanzienlijk voordeel op. Risicovolle situaties of persoonlijke voorkeur van de klant maken het soms wenselijk de bodemcollectoren individueel aan te sluiten op een verdeler. Duratherm heeft hiervoor diverse passende oplossingen beschikbaar voor plaatsing zowel binnen- als buitenshuis.

In verband met de lage temperaturen die op kunnen treden in de verdamper van de warmtepomp wordt het hele systeem gevuld met een water-glycol mengsel. Dit mengsel wordt in het systeem gepompt nadat het systeem uitgebreid is getest en schoongespoeld.

Na goedkeuring van de bevindingen wordt een afpers- en dichtheidsprotocol opgesteld.

Tenslotte wordt exact opgemeten waar de bronnen en leidingen zijn gepositioneerd. Hiervan ontvangt u achteraf een gedetailleerde autocad tekening.

Het collectorsysteem wordt voorzien van een markeringslint om graafschade te voorkomen.