Home

   

Activiteiten: Haalbaarheidsonderzoek

Om in een vroeg stadium de kansen, mogelijkheden en beperkingen voor een duurzaam bronnensysteem te analyseren voordat allerlei kosten worden gemaakt, kan Duratherm een haalbaarheidsstudie uitvoeren.

Bij gesloten bronsystemen
Door jarenlange boorervaring in heel Nederland kunnen we direct de boortechnische situatie beoordelen en een goede inschatting maken van de mogelijke energieopbrengst. Haalbaarheidsonderzoeken bij gesloten systemen beantwoorden vragen met betrekking tot uitvoerbaarheid, bereikbaarheid, eisen belanghebbenden en/of eigenaren van bodem en water, aanwezige verontreinigingen en inpassing in het bouwtraject.

Bij grootschalige projecten wordt dit meestal uitgebreid met een proefboring om aan de hand van een nauwkeurige bodemanalyse een systeem te kunnen ontwerpen.

Bij open bronsysteem
Bij een haalbaarheidsonderzoek voor een open bronsysteem worden dezelfde aspecten bestudeerd als bij een gesloten bron systeem. Dit wordt aangevuld met een knelpuntenanalyse waarin afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld dichtstbijzijnde vergunde bronsystemen, zoet-zout problematiek, redox-gevaar en het risico op bodemsplijting worden beschreven. 


 

     

Duratherm BV | Uiterwaardenstraat 21 | 8081 HJ Elburg | tel: (0525) 68 88 38 | fax (0525) 68 88 39 | info@duratherm.nl
© Chato   sitemap   disclaimer