Advies en engineering >

Engineering gesloten bronsysteem

De bodem kent grote variaties. Duratherm voert voor iedere boorlocatie een onderzoek uit naar de bodemopbouw. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in een Earth Energy Design (EED) programma. In dit programma worden ook de gewenste energievermogens ingevoerd voor koelen en verwarmen. In het systeem wordt doorgerekend voor een periode van 25 jaar waarin ook piekmomenten worden betrokken zoals erg koude tijdsperioden of juist erg warme tijdsperioden. Er wordt veel aandacht besteed aan een energiezuinig en robuust ontwerp. Daarom wordt ook het leidingtrace hydraulisch doorgerekend.

Na opdracht worden de benodigde meldingen en vergunningen aangevraagd en kan de uitvoering worden opgestart. Voldoende werkruimte en beschikbaarheid van werkwater om de bronnen te boren is hierbij van groot belang.