Home

   

Aardwarmte: Subsidie

EIA
Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA u 10% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om binnen uw bedrijf energie te besparen mét fiscaal voordeel van de EIA? Kijk dan op de Energielijst 2013. Dit is een lijst met zo’n 160 energiezuinige investeringen (op de Energielijst worden deze bedrijfsmiddelen genoemd) waarvoor u gebruik kunt maken van de EIA. Uiteraard kunt u op een aardwarmtesysteem subsidie aanvragen.

Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerk investeringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Aanvragen

Wees op tijd met het aanvragen van EIA: binnen drie maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk dan wel mondeling).

De EIA is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en Financiën. Het budget voor 2013 is 151 miljoen euro.

Gemeenteli
jke subsidie
Steeds meer gemeenten stellen subsidie beschikbaar voor de aanschaf / installatie van een duurzaam energiesysteem voor energievoorziening. Informeer naar uw gemeente hiernaar! 

Groene financiering

U kunt voor een groene financiering in aanmerking komen als u project past binnen één van de vastgestelde projectcategorieën. Het "winnen van aardwarmte" is een van deze projectcategorieën. Hiervoor dient u een groenverklaring aan het vragen bij het ministerie van VROM. Meer informatie hierover treft u aan op de website van Senter Novem.

Groen financiering betekent vaak een lagere rente. De ervaring heeft geleerd dat voor de financiering van projecten met een groenverklaring de groenfondsen een rentetarief hanteren dat circa 1 à 2% lager ligt dan anders het geval zou zijn.


 

Nadere informatie nodig?

Bezoek onderstaande websites:

Warmtepompen
www.stichtingwarmtepompen.nl
brancheorganisatie van leveranciers
en fabrikanten van warmtepompen


Algemene Informatie/
Subsidie mogelijkheden

www.nlenergieenklimaat.nl
Agentschap NL Energie en Klimaat

www.milieucentraal.nl
(voor particulieren)

www.hier.nu
Nederland klimaatneutraal





     

Duratherm BV | Uiterwaardenstraat 21 | 8081 HJ Elburg | tel: (0525) 68 88 38 | fax (0525) 68 88 39 | info@duratherm.nl
© Chato   sitemap   disclaimer