Home

   

Aardwarmte: Open bron systemen

Illustratie open bron systeem

Recirculatiesysteem
Het  bronwater wordt met een onderwaterpomp uit een haalbron gepompt en middels een transportleiding naar een platenwisselaar in de opstellingsruimte gebracht. Vanaf de platenwisselaar wordt het grondwater door de grondleiding naar de retourbron gebracht waar het grondwater in de bodem wordt ge´njecteerd.

De platenwisselaar is de scheiding tussen het bronsysteem en het binnensysteem. Hier vindt ook de energieoverdracht plaats. Vanaf de platenwisselaar wordt de energie middels een leidingssysteem overgebracht naar de warmtepomp of koeling.

WKO Opslagsysteem
Bij een warmte-koude opslagsysteem wordt de in de bodem opgeslagen koude in de koelperiode (de warmtepomp heeft in het vorige seizoen koude geproduceerd) door de grondwaterstroom uit de koude bron gehaald en naar een binnen opgestelde platenwisselaar gebracht waar de overdracht van warmte uit het gebouw plaatsvindt. Op deze manier wordt koeling bewerkstelligd. Door de opgeslagen koude in de bodem ontstaat een groter koelvermogen uit het bronsysteem.

Met de warmte uit het gebouw wordt de warmte bron opgewarmd en door de stromingsrichting te veranderen zal in de verwarmingsperiode grondwater met een hogere temperatuur dan natuurlijk aanwezig naar het gebouw worden getransporteerd. Hierdoor ontstaat een groter vermogen uit de warmtepomp. Met een WKO systeem kunnen met kleinere debieten grotere vermogens worden gegenereerd. 


 

Animatie open bron
Opzienbarend Rapport

2-jarige  veldtest
van electro-warmtepompen      

Duratherm BV | Uiterwaardenstraat 21 | 8081 HJ Elburg | tel: (0525) 68 88 38 | fax (0525) 68 88 39 | info@duratherm.nl
© Chato   sitemap   disclaimer