Home

   

Aardwarmte: Veel gestelde vragen

 

Algemene vragen

 1. Met welke verwarming werkt het systeem?
  Het systeem werkt met een lage temperatuur afgifte systeem zoals: vloerverwarming, wandverwarming of speciale radiatoren.


 2. Is het systeem geschikt voor het verwarmen van een zwembad?
  Het systeem is uitermate geschikt voor het verwarmen van een zwembad omdat hier sprake is van een gewenste temperatuur die ligt tussen de 30 en 45 graden.


 3. Wat betekenen de termen monovalent en bivalent?
  Monovalent betekent dat alleen de warmtepomp wordt gebruikt om te verwarmen/koelen. Bij een bivalent systeem wordt de warmtepomp gebruikt in combinatie met bijvoorbeeld een verwarmingsketel)


 4. Is het slim energie te besparen door niet te koelen in de zomer?
  Door te koelen in de zomer wordt de warmte weer afgevoerd in de bodem. Dit betekent dus dat er extra warmte wordt toegevoegd aan de bodem en dit is in de winter weer een voordeel!


 5. Waarom is aardwarmte milieuvriendelijk, er wordt toch stroom verbruikt?
  De pomp die nodig is om de warmte uit de bron vrij te maken, gebruikt vele malen minder energie dan de vrijkomende energie, waardoor netto energie gewonnen wordt. Het rendement van een warmtepompsysteem is altijd groter dan 100%.


 6. Hoe hoog is de temperatuur in de bodem?
  De gemiddelde temperatuur in Nederland is tussen 8 en 12 graden Celsius tot een diepte van 100 meter.


 7. Moet ik rekening houden met onderhoudskosten op een bronsysteem?
  Er zijn geen kosten voor onderhoud van een gesloten bron systeem. Voor een open bron systeem kan een onderhoudscontract worden afgesloten zodat de juiste werking van het systeem blijft gewaarborgd.


 8. Zijn er plaatsen in Nederland waar niet geboord mag worden?
  De Wet Bodembescherming bepaalt, dat in waterwingebieden en de hieromheen liggende boringvrije zones alle systemen die gebruik maken van de bodem verboden zijn.
  Voor (gesloten) systemen heeft de eigenaar van het systeem de plicht volgens de Wet Bodembescherming te zorgen dat de grond niet vervuild raakt.
  De provincie kan u informeren of u wel of niet mag boren op een bepaalde lokatie.


 9. Wat is de comfortfactor van een warmtepomp?
  Indien een warmtepomp wordt aangesloten op vloer- en/of wandverwarming is de comfortfactor zeer hoog. Door het toepassen van stralingsverwarming en koeling van plafonds, vloeren en/of wanden, is er een minimum aan luchtbeweging, wat een zeer aangenaam gevoel geeft.


 10. Wat is beter: de bodem of lucht als bron voor de warmtepomp?
  Hoewel de aanschafwaarde van een bodemsysteem wat hoger is dan een luchtsysteem biedt het vele voordelen. Het klimaat in Nederland is minder gunstig voor luchtsystemen, en daardoor genieten bodem/grondwaterbronnen, mits realiseerbaar, de voorkeur. De grootste voordeel van een bodemcollector is dat het een constante temperatuur heeft. Hiernaast is de COP van een bodemsysteem hoger. Verder is dit systeem niet zichtbaar aanwezig, (bij lucht wordt een box aan het huis geplaatst) en veroorzaakt geen ventilator lawaai.


Installateurs vragen

 1. Wat is de maatvoering van de transportleidingen van het bronsysteem?
  Dit is afhankelijk van het type bronsysteem. Wij adviseren u daarover telefonisch contact met ons op te nemen zodat wij u exact kunnen aangeven wat voor het betreffende project de diameter en wanddiktes zijn.


 2. Ik heb nog geen ervaring met het plaatsen van een warmtepomp. Welke ondersteuning kan ik van Duratherm verwachten?
  Duratherm geeft praktische cursussen van een halve dag. Deze technische inhoudelijke cursus gaat dieper in op de principes van aardwarmte.


 3. Kunnen jullie meegaan naar een klant om het project te bespreken?
  U kunt een beroep op ons doen als de klant behoefte heeft aan nadere informatie over de werking van het systeem. Dit kan zowel bij u als bij de klant als bij ons op kantoor.


 4. Waarom geeft Duratherm geen prijs per "boormeter" zodat ik als installateur de klant alvast een prijsindicatie kan afgeven?
  Richtprijzen op basis van enkele gegevens kunnen we niet verstrekken omdat door verschil in toepassing of locatie de prijs van bronnen bij een gelijke warmtepomp meer dan 50% kan variëren.


 5. Hoe levert Duratherm het systeem op?
  Duratherm levert de transportleidingen op tot aan de gevel van het gebouw. Wanneer er al sparingen zijn aangebracht kan door Duratherm - na overleg-  het leidingwerk ook naar binnen worden aangebracht 


 

     

Duratherm BV | Uiterwaardenstraat 21 | 8081 HJ Elburg | tel: (0525) 68 88 38 | fax (0525) 68 88 39 | info@duratherm.nl
© Chato   sitemap   disclaimer